Release 2018-07-27.
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
591ec5da 1de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 2 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 3
79f852dd 4de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 5 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 6
5a8bccb4 7de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 8 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 9 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
10 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
11 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
12
2601c2ca 13de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 14 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
15 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
16 * Aktualisierung der Gruppenliste.
17 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.011146 seconds and 5 git commands to generate.