Bump version.
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
... / ...
CommitLineData
1de-newsgruppen (unreleased)
2
3
4de-newsgruppen (2020-03-11)
5 * Neue URL der Newsreader-FAQ.
6 * URLs prüfen und anpassen.
7
8de-newsgruppen (2018-07-27)
9 * d.a.f.tabak geloescht
10
11de-newsgruppen (2018-04-23)
12 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
13
14de-newsgruppen (2018-03-11)
15 * Frühere Maintainer aktualisiert.
16 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
17 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
18 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
19
20de-newsgruppen (2018-01-05)
21 * Neuer Maintainer.
22 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
23 * Aktualisierung der Gruppenliste.
24 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.011053 seconds and 5 git commands to generate.