URL der Einrichtungsregeln geƤndert.
[faqs/de-newsgruppen.git] / de-newsgruppen
index 06a4542..4cb43b0 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 Archive-name: de-newusers/de-newsgruppen
 Posting-frequency: weekly
 Archive-name: de-newusers/de-newsgruppen
 Posting-frequency: weekly
-Last-modified: 2021-08-06
+Last-modified: (unreleased)
 URL: https://th-h.de/archives/faqs/de-newsgruppen.txt
 URL: http://www.kirchwitz.de/~amk/dni/de-newsgruppen
 
 URL: https://th-h.de/archives/faqs/de-newsgruppen.txt
 URL: http://www.kirchwitz.de/~amk/dni/de-newsgruppen
 
@@ -292,7 +292,7 @@ de.alt.admin
       https://th-h.de/archives/faqs/de-newsgruppen.txt
 
     * Einrichtung von Usenet-Gruppen in de.*
       https://th-h.de/archives/faqs/de-newsgruppen.txt
 
     * Einrichtung von Usenet-Gruppen in de.*
-      https://www.kirchwitz.de/~amk/dai/einrichtung
+      https://th-h.de/archives/faqs/einrichtung.txt
 
     * Missverstaendnisse in de.admin.news.groups
       https://www.kirchwitz.de/~amk/dai/dang-faq
 
     * Missverstaendnisse in de.admin.news.groups
       https://www.kirchwitz.de/~amk/dai/dang-faq
This page took 0.011969 seconds and 5 git commands to generate.