Import 2001-04-23
authorChristoph Garbers <CGarbers@gmx.de>
Mon, 23 Apr 2001 08:14:30 +0000 (10:14 +0200)
committerThomas Hochstein <thh@inter.net>
Sat, 4 Apr 2020 08:14:30 +0000 (10:14 +0200)
Signed-off-by: Thomas Hochstein <thh@inter.net>
newsreader-faq

index 5bd36f4..b80c694 100644 (file)
@@ -1,23 +1,13 @@
 Archive-name: de-comm-software/newsreader-faq
 Version: 1.5
 Posting-frequency: weekly
-Last-modified: 2001-04-20
+Last-modified: 2001-04-23
 URL: http://www.cgarbers.de/newsreaderFAQ.php3
 
 Änderungen:
 ~~~~~~~~~~~
 
-- deutsche Sprache, schwere Sprache (Dank an Mark Trettin)
-- Link zur ILOVEYOU-Signature-FAQ angepasst (Dank an Stefan
-  Witzmann)
-- Noworyta ergänzt (Dank an Frank Schmitt)
-- Virtual Access ergänzt (Dank an Diedrich Dirks und
-  Wolfgang Denda)
-- Gravity-Änderungen (Dank an Chris Montana)
-- slrn-Änderungen (Dank an Sven Guckes)
-- Änderungen von Links zu Boris 'pi' Piwinger
-- Signaturen-Link (AFW-FAQ) hinzugefügt (Dank an Sven 
-  Guckes) 
+- Zwei Änderungen zu knews (Dank an Werner Holtfreter)
 
 
 Allgemeine Newsreader-FAQ
@@ -162,7 +152,7 @@ Xnews           |    J    |        N        |          J          |
 Netscape        |    N[1] |        J[3]     |          J          |
 Outlook Express |    N[1] |        J        |          J          |
 Gravity         |    J    |        J        |          J          |
-knews           |    N[1] |        N        |          J          |
+knews           |    J    |        N        |          J          |
 Noworyta        |    N[1] |        J        |          J          |
 Virtual Access  |    N[1] |        J        |          J          |
 
@@ -178,7 +168,7 @@ Xnews           |  J  |    N     |       [9]      |      -      |
 Netscape        |  J  |    J     |       [10]     |      -      |
 Outlook Express |  J  |    J     |       [11]     |      -      |
 Gravity         |  J  |    N[12] |       [9]      |      -      |
-knews           |  J  |    N     |       [13]     |      -      |
+knews           |  J  |    J     |       [13]     |      -      |
 Noworyta        |  J  |    N     |       [9]      |      -      |
 Virtual Access  |  J  |    N[14] |       [8]      | 9.95 USD[15]|
 
This page took 0.014727 seconds and 5 git commands to generate.